Tłumaczenie przysięgłe kopii dokumentu

Tłumaczenie przysięgłe z kopii dokumentu i tłumaczenie przysięgłe z oryginału dokumentu różnią się od siebie nieznacznie, ale w pewnych przypadkach może być to dość istotna różnica.

Tłumaczenie przysięgłe - kopia dokumentu

Tłumaczenie przysięgłe z kopii dokumentu polega na dokładnym przekładzie treści z kopii dostarczonego dokumentu. Może to być papierowy dokument, który nie jest oryginałem, zdjęcie lub skan. Tłumacz przysięgły, operując na dostarczonej kopii, przekłada zawartość tekstu dokumentu na język docelowy. Dla niemieckich urzędów, sądów i instytucji tym docelowym językiem jest język niemiecki. Tłumaczenie przysięgłe z kopii dokumentu jest wykorzystywane, gdy oryginał dokumentu jest na przykład niedostępny. Tłumacz jest prawnie zobowiązany do umieszczenia pod przekładem dopisku “Poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazaną mi kopią dokumentu”. Ten dopisek ma kluczowe znaczenie, ponieważ dla niektórych urzędów lub sądów akceptowalne jest jedynie tłumaczenie z oryginału. Często jest to jednak również kwestia uznaniowa urzędnika, na którego trafimy. Na wszelki wypadek radzę zazwyczaj, aby w miarę możliwości zlecać tłumaczenie z oryginału.

Tłumaczenie przysięgłe - oryginał dokumentu

Tłumaczenie przysięgłe oryginału dokumentu jest możliwe gdy tłumaczowi przedłożono ten oryginał. Wtedy na dole tłumaczenia umieszczana jest formuła: “Poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu”. Tłumaczenie przysięgłe z oryginału jest z punktu widzenia zlecającego o tyle bezpieczniejsze, że nawet w przypadku gdy jakiś urzędnik wyda zgodę na doniesienie tłumaczenia przysięgłego z kopii dokumentu, to w przypadku jego nieobecności lub gdy sprawę będzie też rozpatrywać inna osoba w urzędzie, wniosek nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych z powodu niedostarczenia tłumaczenia przysięgłego oryginału.

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać terminowe i rzetelne tłumaczenie swojego dokumentu.