Tłumaczenia

Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe Tłumaczenie przysięgłe to rodzaj tłumaczenia, w którym tłumacz ponosi urzędową odpowiedzialność karną za wykonaną pracę. W sytuacji, gdy na przykład dokument zostanie nieprawidłowo lub niewystarczająco precyzyjnie przetłumaczony, tłumacz przysięgły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Stąd tłumacz przysięgły żąda do wglądu oryginału tłumaczonego dokumentu, by upewnić się, że przetłumaczony dokument zawiera wszystkie informacje, które miał oryginał.

Usługę tłumaczenia przysięgłego w Hamburgu mogą wykonywać tylko osoby urzędowo zaprzysiężone - na przykład na podstawie niemieckich egzaminów państwowych. W Hamburgu procedurami zaprzysiężania zarządza hamburskie krajowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu. Dotyczy to tłumaczy wszystkich języków, w tym kombinacji językowej polski - niemiecki (i odwrotnie) i ma zastosowanie zarówno do tłumaczy przysięgłych pisemnych czy ustnych.

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz przysłuchuje się mówcy i notuje treść wypowiedzi przy pomocy specjalnej techniki robienia notatek. Mówca wstrzymuje się po krótszych lub dłuższych fragmentach wypowiedzi, i wtedy wypowiadane są przez tłumacza słowa w języku docelowym. Tłumaczenie konsekutywne nie wymaga żadnego sprzętu technicznego, ale trwa około dwa razy dłużej niż tłumaczenie symultaniczne.

Tłumaczenie konsekutywne jest rodzajem tłumaczenia ustnego, które szczególnie nadaje się do rozmów dwustronnych, wycieczek z przewodnikiem czy negocjacji biznesowych. Metoda ta jest również wykorzystywana podczas przemówień, obiadów biznesowych, badań lekarskich oraz szkoleń technicznych.

Chętnie wesprę Państwa moimi umiejętnościami profesjonalnego tłumacza konsekutywnego w kombinacji językowej polski-niemiecki lub polski-angielski. Proszę o kontakt.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne Tłumaczenia symultaniczne to rodzaj tłumaczenia konferencyjnego szczególnie przydatny w przypadku wydarzeń, w których tłumaczenie ustne musi być zapewnione bez opóźnień. Zazwyczaj są to kongresy, konferencje lub spotkania w których udział bierze wielu uczestników posługujących się kilkoma językami roboczymi. Jest to najbardziej komfortowy rodzaj tłumaczenia dla klientów. Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacze pracują w zespołach dwuosobowych i tłumaczą w czasie rzeczywistym całe wystąpienia na język obcy.

Obecność dwóch tłumaczy symultanicznych na każdy język jest niezbędna do zapewnienia jakości tłumaczonego wydarzenia. Zostało naukowo udowodnione, że maksymalny poziom koncentracji podczas tłumaczenia symultanicznego może być utrzymany maksymalnie przez 30 minut. W celu uniknięcia pomyłek i zapewnienia profesjonalnej jakości, tłumacze zmieniają się co 20 do 30 minut.

Tłumaczenie symultaniczne może być wykonywane jako kabinowe lub szeptane.

Tłumaczenie symultaniczne kabinowe

Tłumaczenie symultaniczne kabinowe wymaga użycia sprzętu do tłumaczeń konferencyjnych. System tłumaczeń symultanicznych transmituje sygnały mowy bezprzewodowo do uczestników za pomocą światła podczerwonego. Mówca, lub uczestnik, który chce zadać pytanie, mówi do mikrofonu. Tłumacze siedzą w specjalnych dźwiękoszczelnych kabinach, słuchają wypowiedzi przez słuchawki i równocześnie przekładają jej treść dla słuchaczy. Każdy uczestnik imprezy ma do dyspozycji własny odbiornik i słuchawki, przez które może słuchać wybranego przez siebie języka.

Tłumaczenie symultaniczne szeptane

W tłumaczeniu symultanicznym szeptanym, liczba słuchaczy jest ograniczona do 1 lub 2 osób. Tłumacz ustny siedzi blisko odbiorców tłumaczenia i szepcze przekład bezpośrednio do ich uszu. Tłumaczenie odbywa się w tym samym czasie, w którym wypowiada się mówca.

Jeśli potrzebują Państwo tłumacza przysięgłego lub konferencyjnego, proszę o kontakt. Chętnie pomogę znaleźć i dobrać niezbędnym sprzęt symultaniczny, o ile będzie wymagany oraz doradzę w wyborze profesjonalnych tłumaczy, jeśli podczas Państwa imprezy ma być tłumaczonych więcej języków. `