Tłumaczenie przysięgłe skanu

Tłumaczenie przysięgłe skanu nie jest zawsze z perspektywy urzędów równowartościowe z tłumaczeniem przysięgłym oryginału dokumentu. Dla niektórych urzędów lub sądów akceptowalne jest jedynie tłumaczenie z oryginału. Często jest to jednak również kwestia uznaniowa urzędnika, na którego trafimy. Na wszelki wypadek radzę zazwyczaj, aby w miarę możliwości zlecać tłumaczenie z oryginału.

Czy możliwe jest tłumaczenie przysięgłe na podstawie skanu?

W przypadku niektórych dokumentów, zwłaszcza tych o charakterze prawnym lub urzędowym, istnieją określone wymogi dotyczące tłumaczeń przysięgłych. Tylko tłumacz przysięgły ma uprawnienia do poświadczenia autentyczności tłumaczenia, co jest niezbędne, aby dokumenty były honorowane przez instytucje, sądy i urzędy.

W przypadku tłumaczenia z oryginału dokumentu, na dole tłumaczenia umieszczana jest formuła: “Poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu”. Takie poświadczenie może być wpisane jedynie w przypadku, gdy tłumacz przysięgły otrzyma do wglądu oryginalny dokument a nie skan tłumaczenia przysięgłego. W przeciwnym razie poniżej tłumaczenia możliwy jest jedynie zapis: “Poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazaną mi kopią dokumentu”.

W Niemczech, jak również w Polsce, tłumacze przysięgli zobowiązani są do przestrzegania określonych regulacji prawnych i standardów zawodowych. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tłumacz ma obowiązek uwierzytelnienia tłumaczenia, potwierdzając jego zgodność z oryginałem bądź też z kopią dokumentu. W pewnych przypadkach tłumacz przysięgły otrzymuje jedynie skan lub zdjęcie dokumentu do tłumaczenia. Dzięki temu klient nie musi osobiście spotykać się z tłumaczem dwa razy, a jedynie raz - w celu okazania oryginału i odbioru tłumaczenia. Jest to szybsze i wygodniejsze dla zleceniodawcy, jeżeli nie mieszka w okolicy zleceniobiorcy.

Tłumaczenie przysięgłe zeskanowanego dokumentu

Tłumacz przysięgły w Niemczech ma obowiązek zapoznać się z oryginałem dokumentu i przetłumaczyć go zgodnie z jego zawartością, nawet jeśli otrzymuje skan jako podstawę pracy. To zapewnia, że tłumaczenie jest dokładne, wiarygodne i zgodne z wymaganiami prawnymi. Może się jednak zdarzyć, że nie ma takiej możliwości i można wykonać tylko tłumaczenie przysięgłe zeskanowanego dokumentu. W takiej sytuacji dodawana jest powyżej wspomniana adnotacja, że tłumaczenie przysięgłe wykonano z elektronicznej kopii dokumentu.

Jeżeli posiadasz tylko zeskanowany dokument, skontaktuj się ze mną, aby otrzymać wycenę tłumaczenia przysięgłego.