Tłumaczenie przysięgłe ze zdjęcia

Tłumaczenie przysięgłe ze zdjęcia dotyczy dokumentów które zostały sfotografowane a następnie przesłane komunikatorem lub drogą mailową. Zdjęcie jest kopią dokumentu, co ma duże znaczenie dla uznania jego ważności przez urzędy, instytucje i sądy w Niemczech. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym gdy tłumacz przysięgły nie miał wglądu do oryginału dokumentu, a dostęp miał tylko do zdjęcia, jest on obowiązany umieścić na końcu tłumaczenia przysięgłego formułę “Poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazaną mi kopią dokumentu”.

Czy można wykonać tłumaczenie przysięgłe na podstawie zdjęć dokumentów?

Mimo, że przyjmuję do tłumaczenia dokumenty otrzymana w formie zdjęcia, to gorąco doradzam moim klientom okazanie mi do wglądu oryginału. Niestety praktyka w Niemczech pokazuje, że niektóre urzędy nie akceptują tłumaczeń przysięgłych wykonanych na podstawie kopii dokumentu, a taką jest zdjęcie. Często jest to zależne od urzędnika, który będzie rozpatrywał naszą sprawę a może to być inna osoba od tej która udzieliła nam informacji na temat tego jakie dokumenty należy dostarczyć. Tłumaczenie przysięgłe, gdy przedłożony był oryginał, gwarantuje, że wniosek nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych na podstawie niedostarczenia tłumaczenia przysięgłego oryginału. Tłumaczenie przysięgłe ze zdjęcia, obarczone jest powyższym ryzykiem i stąd doradzam je tylko w przypadkach gdy na przykład oryginał dokumentu zaginął.

Jeśli potrzebujesz szybkiego i pewnego tłumaczenia przysięgłego dysponując tylko zdjęciem, jestem gotowa Ci pomóc. Skontaktuj się ze mną już dziś, aby uzyskać wycenę i rozpocząć proces przekładu.